06/05/2022

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

28 kwietnia 2022 odbył się w Koninie na terenie WORD Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje rejonowe.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkół ponadpodstawowych w szczególności poprzez:

 • Popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej;
 • Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
 • Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego;
 • Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych;
 • Inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczestnikami turnieju byli:

 • Aleksander Raczkowski
 • Mikołaj Rojewski
 • Piotr Kałużny

Opiekunem drużyny był nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych Kazimierz Jętczak.

W turnieju brało udział 8 trzyosobowych drużyn z czterech powiatów: konińskiego, słupeckiego kolskiego i tureckiego.

Drużyny wykonywały następujące zadania:

 • Konkurencje teoretyczne – testy(wiedzy i skrzyżowania)
 • Konkurencja praktyczna – przygotowanie pojazdu.
 • Konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa motorowerem - tor przeszkód.
 • Konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem.
 • Konkurencja praktyczna – pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Motoroweru
 • Motocykla
 • Samochodu

Drużyna w ww. składzie zajęła 4 miejsce.

Ale najważniejsze – udział w turnieju i znakomita zabawa oraz sprawdzenie wiedzy.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych zaistniała i miejsca nie należy się wstydzić.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego