Statut Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Szkoły Branżowej I Stopnia


Statut dostępny w sekretariacie szkoły

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego